Ons pensioenstelsel staat aan de vooravond van de meest ingrijpende wijziging van ons pensioenstelsel ooit.

We staan aan de vooravond van de meest ingrijpende wijziging van ons pensioenstelsel ooit: critici wijzen op de uitholling van de medezeggenschap van aanspraakgerechtigden, meer en meer bemoeilijkt desinformatie een inhoudelijke argumentenuitwisseling en in de coulissen sluimert een generatieconflict. Ondertussen leiden onduidelijke rechtsverhoudingen tot geschillen, houdt de consolidatieslag onder pensioenuitvoerders aan en blijven onduidelijke werkingssfeerbepalingen een probleem. AKD weet de weg in de sector en helpt u graag. Juist omdat wij zowel werkgevers, sociale partners en ondernemingsraden als pensioenuitvoerders bijstaan, zijn wij bekend met de belangen van alle betrokken partijen.

Ons team en onze ervaring 
Wij beschikken over een multidisciplinair pensioenteam met verschillende pensioenexperts, die de ontwikkelingen op de voet volgen. Of u worstelt met de vraag of u onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, u de governance van uw pensioenfonds wilt wijzigen en statutair wilt verankeren, u een geschil heeft over de uitleg van de uitvoeringsovereenkomst, u zich moet verweren in een collectieve actie of de gevolgen van de DORA-richtlijn wilt onderzoeken voor uw organisatie, AKD voorziet u graag van gedegen advies.

Wij staan werkgevers in de (semi-)publieke en publieke sector bij, net zoals pensioenuitvoerders, werkgeversverenigingen en gremia van sociale partners als ook ondernemingsraden in diverse pensioenrechtelijke kwesties. Wij beschikken over specifieke ervaring met

  • verantwoordelijkheidsverdelingskwesties tussen sociale partners onderling en sociale partners en pensioenfonds,
  • consolidatietrajecten, en de daarmee samenhangende collectieve waardeoverdracht en liquidatie van het fonds, en
  • aansprakelijkheidsprocedures.

Naast specifieke pensioenrechtexperts beschikt AKD (onder andere) over procesadvocaten, contractenrechtspecialisten, (loonbelasting)fiscalisten en experts op het gebied van financieel recht. Dat stelt ons in staat om u zo professioneel mogelijk te bedienen. Daarnaast kunnen wij schakelen met een netwerk van bevriende adviseurs en actuarissen.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Arbeidsrechtpodcast Taaie Kost: cao en Bpf werkingssferen

03 feb 2023 | Nieuws

Dé podcast van AKD die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt

Arbeidsrechtpodcast Taaie Kost: het pensioenakkoord

21 dec 2022 | Nieuws

 Dé podcast van AKD die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt