Doordat wij alle relevante expertise in huis hebben, benaderen wij een energieproject integraal.

Het AKD-energieteam is betrokken bij een breed scala van energieprojecten. Onze expertise omvat alles fases van energieprojecten: van locatiekeuze tot en met exploitatie. Doordat wij alle relevante expertise in huis hebben, benaderen wij een energieproject vanuit een integraal perspectief. Dat minimaliseert de juridische risico's en vergroot de kans op een succesvol project.

Ervaringen expertise van het AKD-energieteam:

Gereguleerde markten en omgevingsrecht

 • Elektriciteitswet, Gaswet, Warmtewet, Mijnbouwwet, Kernenergiewet en ETS
 • Milieu-, omgevings- en overige vergunningen
 • Subsidies (SDE+), staatsteun en mededinging

Ondernemingsrecht

 • Oprichten van een juridische entiteit
 • Joint ventures en partnerships
 • Governance issues
 • M&A / Deal structurering

Financiering

 • Bankfinanciering (projecten en ondernemingen)
 • Participaties en (converteerbare/achtergestelde) leningen
 • Overige financieringsvormen en hybride structuren
 • Afstemming insolventierecht

Contractering

 • Aanbestedingsrecht
 • Bouw- en onderhoudscontracten, leveringsovereenkomsten
 • PPS / PPP
 • Eigendomsstructurering (o.a. opstal en leaseconstructies)

Fiscale aspecten

 • Beoordeling fiscale aspecten financieringsvormen en investeringsstructuren
Lees meer