Tijdelijke Kaderregeling opnieuw verlengd en verruimd – ook voor decentrale overheden

 7 maart 2021 | Blog

Bijna een jaar geleden publiceerde de Europese Commissie haar eerste Tijdelijke Kaderregeling met de doelstelling steunmaatregelen van lidstaten in de strijd tegen het coronavirus te faciliteren en de economische schade te beperken. Sindsdien houdt de Commissie voortdurend in de gaten of de regeling moet worden aangepast en dit is al meerdere malen noodzakelijk gebleken. Met het voortduren van de coronacrisis schakelt de Commissie over van crisisbeheer naar economisch herstel en heeft ze op 28 januari 2021 besloten de Tijdelijke Kaderregeling te verlengen en te verruimen om het herstel te begeleiden en te vergemakkelijken.

Verlenging

Na enkele eerdere verlengingen zou de regeling al tot 30 juni 2021 lopen, maar dat is nu verder verlengd tot 31 december 2021. Terugbetaalbare instrumenten zoals garanties, leningen of terugbetaalbare voorschotten die op grond van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend kunnen zelfs tot 31 december 2022 worden omgezet in rechtstreekse subsidies, mits de voorwaarden van de Tijdelijke Kaderregeling, zoals de maximale hoogte van beperkte steunbedragen, in acht worden genomen.

Ook verlengt de Commissie de tijdelijke schrapping van de lijst landen met verhandelbare risico’s in het kader van de mededeling over de kortlopende exportkredietverzekering tot en met 31 december 2021. Redengevend is het aanhoudend tekort aan particuliere capaciteit voor dekking van de verhandelbare risico’s.

Verhoging steunplafonds

Naast een significante verlenging van de regeling, heeft de Commissie de steunplafonds sterk verhoogd. Voor de beperkte steunbedragen die op grond van de Tijdelijke Kaderregeling kunnen worden toegekend, worden de plafonds zelfs verdubbeld. Deze beperkte steunbedragen kunnen eventueel worden gecumuleerd met de-minimissteun van maximaal €200.000,- per onderneming over een periode van drie jaar.

De verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling betekent voor ondernemingen die zwaar worden getroffen door de coronacrisis een ruime verdrievoudiging van de steunmogelijkheden. Centrale en decentrale overheden kunnen aan ondernemingen die een inkomensverlies van minimaal 30% lijden ten opzichte van dezelfde periode in 2019 een bedrag van maximaal €10 miljoen per onderneming bijdragen ter dekking van hun vaste lasten. Voor deze verruiming stond het maximumbedrag voor dergelijke steunmaatregelen op €3 miljoen per onderneming.

Staatssteunproof economisch herstel

Tot slot heeft de Commissie templates gepubliceerd die het inrichten van nationale herstelplannen conform de Europese staatssteunregels makkelijker maken. Met deze templates moedigt de Commissie initiatieven aan die in lijn zijn met haar jaarlijkse strategie voor duurzame investeringen. De aanvragen die de Commissie in het kader van deze templates ontvangt, zullen bovendien met prioriteit worden behandeld.

Staatssteun ontvangen als decentrale overheid

Decentrale overheden kunnen niet alleen staatssteun verlenen, maar ook ontvangen. Het staatssteunrecht kent een functionele en ruime definitie van een ‘onderneming’ als ontvanger van staatssteun. Binnen het staatssteunrecht kan dit namelijk elke entiteit zijn die ‘economische activiteiten’ verricht, ongeacht haar rechtsvorm of het hebben van een winstoogmerk. Voorbeelden van economische activiteiten zijn de verhuur van vastgoed of de exploitatie van een kantine van een plaatselijke sportvereniging.

Op de hoogte blijven: nieuwsbrief & helpdesk

De afgelopen tijd is het staatssteunrecht enorm in beweging geweest en dit zal naar verwachting nog enige tijd aanhouden. Om van de meest recente ontwikkelingen op de hoogte blijven, nodigen wij u graag uit om u te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief staatssteun. In die nieuwsbrief ontvangt u elke vrijdagochtend de belangrijkste updates uit de staatssteunpraktijk van de Europese Commissie. De laatste nieuwsbrief kunt u hier lezen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Bijna een jaar geleden publiceerde de Europese Commissie haar eerste Tijdelijke Kaderregeling met de doelstelling steunmaatregelen van lidstaten in de strijd tegen het coronavirus te faciliteren en de economische schade te beperken. Sindsdien houdt de Commissie voortdurend in de gaten of de regeling moet worden aangepast en dit is al meerdere malen noodzakelijk gebleken. Met het voortduren van de coronacrisis schakelt de Commissie over van crisisbeheer naar economisch herstel en heeft ze op 28 januari 2021 besloten de Tijdelijke Kaderregeling te verlengen en te verruimen om het herstel te begeleiden en te vergemakkelijken.

Verlenging

Na enkele eerdere verlengingen zou de regeling al tot 30 juni 2021 lopen, maar dat is nu verder verlengd tot 31 december 2021. Terugbetaalbare instrumenten zoals garanties, leningen of terugbetaalbare voorschotten die op grond van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend kunnen zelfs tot 31 december 2022 worden omgezet in rechtstreekse subsidies, mits de voorwaarden van de Tijdelijke Kaderregeling, zoals de maximale hoogte van beperkte steunbedragen, in acht worden genomen.

Ook verlengt de Commissie de tijdelijke schrapping van de lijst landen met verhandelbare risico’s in het kader van de mededeling over de kortlopende exportkredietverzekering tot en met 31 december 2021. Redengevend is het aanhoudend tekort aan particuliere capaciteit voor dekking van de verhandelbare risico’s.

Verhoging steunplafonds

Naast een significante verlenging van de regeling, heeft de Commissie de steunplafonds sterk verhoogd. Voor de beperkte steunbedragen die op grond van de Tijdelijke Kaderregeling kunnen worden toegekend, worden de plafonds zelfs verdubbeld. Deze beperkte steunbedragen kunnen eventueel worden gecumuleerd met de-minimissteun van maximaal €200.000,- per onderneming over een periode van drie jaar.

De verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling betekent voor ondernemingen die zwaar worden getroffen door de coronacrisis een ruime verdrievoudiging van de steunmogelijkheden. Centrale en decentrale overheden kunnen aan ondernemingen die een inkomensverlies van minimaal 30% lijden ten opzichte van dezelfde periode in 2019 een bedrag van maximaal €10 miljoen per onderneming bijdragen ter dekking van hun vaste lasten. Voor deze verruiming stond het maximumbedrag voor dergelijke steunmaatregelen op €3 miljoen per onderneming.

Staatssteunproof economisch herstel

Tot slot heeft de Commissie templates gepubliceerd die het inrichten van nationale herstelplannen conform de Europese staatssteunregels makkelijker maken. Met deze templates moedigt de Commissie initiatieven aan die in lijn zijn met haar jaarlijkse strategie voor duurzame investeringen. De aanvragen die de Commissie in het kader van deze templates ontvangt, zullen bovendien met prioriteit worden behandeld.

Staatssteun ontvangen als decentrale overheid

Decentrale overheden kunnen niet alleen staatssteun verlenen, maar ook ontvangen. Het staatssteunrecht kent een functionele en ruime definitie van een ‘onderneming’ als ontvanger van staatssteun. Binnen het staatssteunrecht kan dit namelijk elke entiteit zijn die ‘economische activiteiten’ verricht, ongeacht haar rechtsvorm of het hebben van een winstoogmerk. Voorbeelden van economische activiteiten zijn de verhuur van vastgoed of de exploitatie van een kantine van een plaatselijke sportvereniging.

Op de hoogte blijven: nieuwsbrief & helpdesk

De afgelopen tijd is het staatssteunrecht enorm in beweging geweest en dit zal naar verwachting nog enige tijd aanhouden. Om van de meest recente ontwikkelingen op de hoogte blijven, nodigen wij u graag uit om u te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief staatssteun. In die nieuwsbrief ontvangt u elke vrijdagochtend de belangrijkste updates uit de staatssteunpraktijk van de Europese Commissie. De laatste nieuwsbrief kunt u hier lezen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.