Over Marilou van der Feltz

Marilou van der Feltz is advocaat bij AKD en maakt deel uit van het team Europees en mededingingsrecht. Marilou werkt hoofdzakelijk in Brussel, maar werkt ook regelmatig vanuit de vestiging in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in Internationaal en Europees Recht. Marilou houdt zich met name bezig met het (nationaal en Europees) aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en het (nationaal en Europees) mededingingsrecht. Daarbij houdt Marilou zich bezig met de private handhaving van het mededingingsrecht. Binnen deze rechtsgebieden staat Marilou overheden en ondernemingen bij.

Marilou adviseert en procedeert over de gehele breedte van het aanbestedingsrecht. Zij staat zowel inschrijvers als aanbestedende diensten bij. In het bijzonder adviseert en procedeert Marilou regelmatig over kwesties in het sociaal domein. Daarbij adviseert Marilou ook regelmatig over aanbestedingen voor bouwprojecten en houdt zij zich bezig met de mogelijke vaststelling van een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties.

Binnen het staatssteunrecht adviseert Marilou aan overheden onder meer over investeringsmogelijkheden in energie- en bouwprojecten. Hierbij ondersteunt ze ondernemingen ook in het opstellen van staatssteunmeldingen aan de Europese Commissie.

Binnen het mededingingsrecht adviseert Marilou ondernemingen en overheden onder meer over het kartelrecht en het verbod op misbruik van machtspositie. Hierbij is Marilou ook betrokken bij het opstellen van concentratiemeldingen en klachten aan de ACM.

Recente werkzaamheden

Recentelijk adviseerde Marilou overheidsorganen over verscheidene aanbestedingsprocedures, variërend van de inkoop van diensten in het sociaal domein tot het verrichten van bouwwerkzaamheden aan gemeentelijke panden. Op het gebied van het mededingingsrecht adviseerde Marilou recentelijk over een klacht aan de ACM inzake vermeend misbruik van een economische machtspositie. Daarbij houdt Marilou zich ook bezig met de private handhaving van het mededingingsrecht naar aanleiding van het Truck kartel.

Opleidingen en activiteiten

Marilou heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Hierna heeft zij de Engelstalige master Transnational Legal Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Franstalige master Droit International et Européen aan de Aix-Marseille Université in Aix en Provence gevolgd.

Marilou geeft regelmatig cursussen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Marilou verzorgt onder meer cursussen aan juristen en advocaten via kennisinstituut Iuris Legal en aan woningcorporaties in het kader van een mogelijk vaststelling van een aanbestedingsplicht.

Marilou publiceert elke drie maanden een Europeesrechtelijke actualiteitencolumn in het Baliebulletin Oost-Brabant en publiceert in het Tijdschrift voor Staatssteun.

Tot slot maakt Marilou onderdeel uit van de redactie voor de nieuwsbrieven Mededingingsrecht en Update voor Overheden die de geadresseerden periodiek een actualiteiten-, jurisprudentie- en publicatieoverzicht verschaft op het gebied van Mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht en Staatssteun.

Lees meer

Meer over
Marilou

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: Bachelor Rechtsgeleerdheid 
  • VU Amsterdam: LLM Transnational Legal Studies 
  • Marseille Université: Master 1 Droit international et européen 
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland