Over Nikee Groot

Nikee Groot is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in internationaal en Europees recht. Zij richt zich daarbij op aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht.

Nikee adviseert en vertegenwoordigt cliënten onder andere bij de inkoop binnen het sociaal domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Maar dat niet alleen, zij ondersteunt cliënten bij zaken over de volle breedte van het aanbestedingsrecht.

Daarnaast adviseert zij cliënten in staatssteunrechtelijke kwesties. Ook staat zij zowel kartellisten als slachtoffers van kartels bij in zaken rondom private schadevergoeding vanwege inbreuk op het mededingingsrecht. Tot haar cliënten rekent Nikee onder andere (decentrale) overheden en ondernemingen.

Naast haar juridische werk verzorgt Nikee cursussen, lezingen en inhouse trainingen over het (Europese) aanbestedingsrecht en staatssteun. Ook is zij lid van de redactie van Gezondheidsrecht Updates (GZR).

Nikee procedeert zowel voor de Nederlandse rechter als voor het Europese Hof van Justitie. Daarnaast heeft zij ervaring met aanbestedingsprocedures van de Europese instellingen (financiële verordening), staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie en procedures bij de mededingingsautoriteiten.

Bij de behandeling van een zaak zorgt Nikee ervoor dat de strategie goed aansluit op de politieke of commerciële belangen.

Tot slot publiceert Nikee regelmatig in vaktijdschriften zoals JAAN, TA en het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Lees meer

Meer over
Nikee

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen - Internationaal en Europees Recht
  • Université Jean Moulin (Lyon III) - Rechten
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Nikee Groot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Aanbestedingsrecht
- Economisch ordeningsrecht (mededingingsrecht)

Deze registratie verplicht Nikee elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.