Over Marjolein Dieperink

Marjolein Dieperink is een ervaren advocaat met een focus op de energiesector en energieprojecten. Haar klanten bestaan onder meer uit energiebedrijven, ontwikkelaars van energieprojecten, investeerders, energie-intensieve bedrijven, semi-publieke entiteiten en overheden. Marjolein heeft ruime ervaring met hernieuwbare energie zoals zonne-, wind- en warmteprojecten en -netwerken en heeft ruime ervaring op het gebied van (SDE) subsidies, (milieu) vergunningen, aanbestedingen en sectorspecifieke wetgeving (Elektriciteitswet 1998, Gaswet, Warmtewet en Mijnbouwwet). Daarnaast is zij sectorspecialist en coördineert zij de regulatoire, zakelijke, vastgoed- en andere juridische activiteiten in verband met energieprojecten.

Per 1 januari 2022 is Marjolein benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Klimaatverandering en Energietransitie’ aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel richt zich op het juridisch kader voor projecten die nodig zijn voor een CO2-neutrale samenleving. Deze projecten vragen om private investeringen binnen publieke kaders. Met het instellen van deze leerstoel adresseren AKD en de VU de maatschappelijke urgentie van de klimaatverandering en de energietransitie en beogen zij door onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan het CO2-neutraal maken van de samenleving.

Lees meer

Meer over
Marjolein

Opleidingen
  • VU University Amsterdam:  PhD  StudyVerhandelbare Ontwikkelingsrechten
  • New York University: School of Continuing & Personal Studies, NYU-SCPS Certificate
  • Utrecht University: Nederlands Recht

 

 

 

Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht
  • Annotator voor energie-uitspraken van de AB (Administratiefrechtelijke beslissingen).
Rechtsgebiedenregister

Marjolein Dieperink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Bestuursrecht
  • Economisch ordeningsrecht (subexpertise Energierecht)

 

Deze registratie verplicht Marjolein elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.