Over Jeanny Romme

Jeanny Romme is paralegal bij AKD. Jeanny heeft ruime ervaring op het gebied van nadeelcompensatie en onteigening. Zij is secretaris van verschillende deskundigencommissies, zoals de Schadeadviescommissie Rijnland, het Meldpunt Schade Grensmaas en de Commissie Nadeelcompensatie Dordrecht. In die functie is zij onder meer de communicatieve schakel tussen deskundigen en partijen en stelt zij verschillende procedurele stukken op. Jeanny maakt ook deel uit van het onteigeningsteam van AKD waarbinnen zij haar eigen rol heeft. Haar werkzaamheden variëren van het opstellen van processtukken tot het uitvoeren van een procedurele quick scan. Voor de diverse betrokkenen in een onteigeningsdossier is Jeanny vast aanspreekpunt. Haar agrarische achtergrond en kennis komen met name in onteigeningszaken goed van pas. Door haar open houding weten cliënten Jeanny graag te vinden. Ook haar snelle manier van werken wordt op prijs gesteld.

Binnen haar vakgebied schrijft Jeanny blogs en draagt zij bij aan publicaties in vakbladen, zoals de Kroniek Onteigeningsrecht in het tijdschrift Bouwrecht.

Lees meer