Over Floris van Westrhenen

Floris van Westrhenen is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in huurrecht, projectontwikkeling en bouwgeschillen. Floris adviseert bedrijven en overheden bij het opzetten van sale-and-lease-backconstructies en het uitonderhandelen van huurovereenkomsten. Ook heeft hij veel ervaring in het adviseren en procederen over complexe koop-/aanneemgeschillen, geïntegreerde bouwcontracten en bouwschades.

Bij projectontwikkeling ligt in Floris’ werk het accent op de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, binnenstedelijke gebieden en uitleglocaties. Hij stelt hiervoor regelmatig samenwerkings- en realisatieovereenkomsten op. Daarbij treedt hij op voor zowel overheden als private partijen. Ook staat hij gemeenten bij als deze parkmanagementstructuren opzetten.

Lees meer

Meer over
Floris

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Recht en ICT
  • Grotius: Onroerend Goed
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Association of Tenancy Lawyers
  • Association for Construction Law
Rechtsgebiedenregister

Floris van Westrhenen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Huurrecht
- Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Floris elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Corona in het huurrecht – een tussenstand

26 okt 2020 | Nieuws

Floris van Westrhenen in het tijdschrift voor vastgoedrecht

De impact van Corona op huurders

24 mrt 2020 | Nieuws

Wanneer is er sprake van overmacht?