Pieter Kuypers licht op BNR toe of bedrijven die loonsteun in Nederland krijgen, in het buitenland dividend mogen uitkeren

 19 maart 2021 | Nieuws

Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de Europese Commissie

Buitenlandse moederbedrijven van bedrijven die in Nederland loonsteun hebben ontvangen, keren dividend uit aan aandeelhouders.

BNR vroeg onze partner Pieter Kuypers of dit juridisch is toegestaan. Pieter legt uit dat het iets genuanceerder ligt dan nu in de media wordt weergegeven. Er zijn wel degelijk restricties om dividend uit te keren aan het moederbedrijf. Hetzelfde geldt voor andere vormen van vermogensoverdracht, zoals inkoop van aandelen. Pieter bekijkt het ook vanuit de kant van de bedrijven: stel, je bent een groot internationaal concern dat in veel landen actief is, en je hebt in een aantal landen een dusdanige winst dat je dividend kunt uitkeren – die komen uiteindelijk terecht bij bijvoorbeeld die Franse, Amerikaanse of Zwitserse moeder - dan is het moeilijk te verdedigen dat enkel de Nederlandse activiteiten in de weg zouden staan voor de aandeelhouders in een internationaal concern om geen dividend te krijgen. Maar het belangrijkste is dat de ontvangen staatssteun niet weglekt. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de Europese Commissie, ook in het licht van het vrij verkeer van kapitaal.

Luister hier naar het volledige interview met Pieter op BNR

Buitenlandse moederbedrijven van bedrijven die in Nederland loonsteun hebben ontvangen, keren dividend uit aan aandeelhouders.

BNR vroeg onze partner Pieter Kuypers of dit juridisch is toegestaan. Pieter legt uit dat het iets genuanceerder ligt dan nu in de media wordt weergegeven. Er zijn wel degelijk restricties om dividend uit te keren aan het moederbedrijf. Hetzelfde geldt voor andere vormen van vermogensoverdracht, zoals inkoop van aandelen. Pieter bekijkt het ook vanuit de kant van de bedrijven: stel, je bent een groot internationaal concern dat in veel landen actief is, en je hebt in een aantal landen een dusdanige winst dat je dividend kunt uitkeren – die komen uiteindelijk terecht bij bijvoorbeeld die Franse, Amerikaanse of Zwitserse moeder - dan is het moeilijk te verdedigen dat enkel de Nederlandse activiteiten in de weg zouden staan voor de aandeelhouders in een internationaal concern om geen dividend te krijgen. Maar het belangrijkste is dat de ontvangen staatssteun niet weglekt. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de Europese Commissie, ook in het licht van het vrij verkeer van kapitaal.

Luister hier naar het volledige interview met Pieter op BNR