Aanpak van fraude in het sociaal domein

22 december 2020 | Nieuws

Op welke wijze kan een gemeente het meest effectief optreden tegen fraude in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Dit vormt het centrale thema van deze handreiking.

Fraude in het sociaal domein is een groot maatschappelijk probleem. De exacte omvang van het probleem is niet bekend, maar duidelijk is dat het gaat om zeer substantiële bedragen. Geld dat bestemd is voor de zorg komt in plaats daarvan in de zakken van fraudeurs terecht. Op het moment van schrijven is het kabinet bezig om de aanpak van zorgfraude te verbeteren, onder meer door het instellen van een Waarschuwingsregister zorgfraude en een Informatieknooppunt zorgfraude.

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten juridische handvatten te bieden om fraude in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet) zo effectief mogelijk aan te pakken met de instrumenten waarover
de gemeenten op het moment van schrijven al beschikken.

Download hier de Handreiking

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven