De Afdeling formuleert kader voor wanneer de raad mag volstaan met een geveltaxatie ter onderbouwing van de inbrengwaarde van gronden

 28 juli 2023 | Publicatie

De Afdeling zet uiteen of, en zo ja, onder welke omstandigheden de raad kan volstaan met een geveltaxatie ter onderbouwing van de inbrengwaarde van gronden. Ook geeft de Afdeling een overzicht van haar rechtspraak over (geschillen over) de inbrengwaarde van gronden.

Lees de publicatie hier

 

De Afdeling zet uiteen of, en zo ja, onder welke omstandigheden de raad kan volstaan met een geveltaxatie ter onderbouwing van de inbrengwaarde van gronden. Ook geeft de Afdeling een overzicht van haar rechtspraak over (geschillen over) de inbrengwaarde van gronden.

Lees de publicatie hier