Over Teije van Dijk

Teije van Dijk is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht. Hierbij richt Teije zich op complexe aangelegenheden (zoals projectontwikkeling en daarmee samenhangende contracten) waarbij zowel overheidsinstellingen als private partijen betrokken zijn (publiek-private samenwerkingen). Hij voert in dat verband onderhandelingen en stelt contracten op.

Daarnaast heeft Teije ruime ervaring in het huurrecht, zeker als het gaat om huur van bedrijfsruimte. In bouwrecht- en vastgoedprocedures treedt Teije op voor overheden zoals gemeenten en provincië en private partijen zoals projectontwikkelaars en architecten. Zijn cliënten waarderen zijn kalme houding en overvloedige (procedeer)ervaring.

Teije doceert regelmatig en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zo is hij coauteur van het handboek Contracten in de bouw en is hij annotator voor het tijdschrift Bouwrecht.

Teije procedeert onder meer bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de burgerlijke rechter.

Teije wordt aanbevolen in The Legal 500 2020: ‘Teije van Dijk is a strong construction litigator who can handle large files and projects very well. He is an excellent lawyer and very practical.

Lees meer

Meer over
Teije

Opleidingen
  • Universiteit Maastricht - Nederlands Recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Vereniging voor Huurrechtadvocaten (VHA)
Rechtsgebiedenregister

Teije van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Vastgoedrecht (subexpertises Erfdienstbaarheden, Erfpacht, Bouwrecht en Burenrecht)
- Huurrecht

Deze registratie verplicht Teije elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.