Over Robbert Jaspers

Robbert Jaspers is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht, staatssteunrecht en aanbestedingsrecht. Robbert adviseert en vertegenwoordigt cliënten bij zaken over kartelafspraken en misbruik van machtsposities. Ook begeleidt hij ondernemingen bij concentratiemeldingen in fusies en overnames. Cliënten van Robbert zijn (internationale) ondernemingen en overheden. Robbert heeft vanwege een Duitse achtergrond een focus op Duitstalige cliënten. Zijn cliënten waarderen zijn pragmatische oplossingen en to the point adviezen.

Robbert publiceert regelmatig in verschillende vakbladen zoals het Nederlands tijdschrift voor Europees recht en het tijdschrift Markt & Mededinging. Ook verzorgt Robbert regelmatig lezingen voor bijvoorbeeld de Academy of European Law (ERA) en hij geeft training op het gebied van het mededingingsrecht. Onlangs heeft Robbert onder andere: - ondernemingen bijgestaan in een kartelonderzoek door de ACM in de Nederlandse en Belgische bunkeroliesector. Uiteindelijk is het onderzoek stopgezet en zijn er geen boetes opgelegd aan cliënten; - geadviseerd bij overname van IOI Loders Croklaan door Bunge. Resultaat: goedkeuring door een aantal mededingingsautoriteiten (zoals Europese Commissie, Federal Trade Commission (USA), Russische mededingingsautoriteit en Chinese mededingingsautoriteit); - geadviseerd bij overname van Koning & Hartman door VINCI Energies Netherlands. ACM heeft dit goedgekeurd.

Robbert is in Duitsland opgegroeid en is daardoor volledig tweetalig (Nederlands-Duits). Hij is lid van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV). Hij is daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht.

Lees meer

Meer over
Robbert

Opleidingen
  • Universiteit van Maastricht: Europees recht, masteropleiding Nederlands ondernemingsrecht
  • Universiteit van Edinburgh
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Lidmaatschap
  • Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)
  • Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM)