Over Michiel Fechner

Michiel Fechner is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht.

Michiel adviseert en vertegenwoordigt cliënten bij onder andere project- en gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking (PPS), huurrechtkwesties en (internationale) vastgoedtransacties. Ook houdt hij zich bezig met contractvorming bij complexe bouw- en infraprojecten, vastgoedtransacties en geschillen.

Voorheen heeft Michiel als advocaat geadviseerd over fusies en overnames. Daarbij hield hij zich bezig met algemeen vennootschapsrecht, maar ook met commercial contracting, joint ventures en grensoverschrijdende herstructureringen. Michiel heeft in die periode veel kennis en ervaring opgedaan over de Aziatische markt. Daarnaast heeft Michiel als curator zelfstandig faillissementen afgewikkeld. Ook adviseerde hij in die functie over onder andere beslag- en executierecht, geschillen over opzegging van (groeps)financieringen en de uitwinning van zekerheden en geschillen bij hoofdelijkheid.

Cliënten van Michiel zijn onder andere vastgoedbeleggers, aannemers, VvE’s en woningcorporaties.

Lees meer

Meer over
Michiel

Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Rechtsgebiedenregister

Michiel Fechner heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Huurrecht (subexpertise Bedrijfsruimte)
- Transport- en handelsrecht

Deze registratie verplicht Michiel elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.