Over Joost Houdijk

Joost Houdijk is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht. Zo adviseert en procedeert Joost over kartelafspraken en misbruik van machtspositie. Ook vertegenwoordigt hij ondernemingen en overheden in procedures voor de Europese Commissie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de EU.

Cliënten waarderen Joost zijn scherpe analyse van de onderliggende vraagstukken en zijn vermogen om zich in te leven in de specifieke situatie van de organisatie(s) in kwestie. Zij zien hoe hij altijd streeft om met inzet en creativiteit het maximale uit een zaak te halen. Joost doceert regelmatig aan universiteiten en private onderwijsinstituten. Ook heeft hij een groot aantal publicaties op zijn naam. In 2009 is hij gepromoveerd op publieke belangen in het mededingingsrecht.

Naast het mededingingsrecht behoren het EU-vrijverkeersrecht, EU-vervoersrecht en consumentenbeschermingsrecht tot Joost zijn werkterrein. Regelmatig begeleidt hij ondernemingen bij meldingen van fusies en overnames bij de Europese Commissie en de ACM.

De universiteiten waar Joost lesgeeft zijn onder meer de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook doceert hij aan de private onderwijsinstituten OSR Juridische Opleidingen en de AvdR (Academie voor de Rechtspraktijk). Joost publiceert regelmatig. Hij is verantwoordelijk voor zo’n 75 artikelen en annotaties (zowel in het Nederlands als in het Engels) in meer dan 25 verschillende tijdschriften en andere juridische bronnen. Ook werkt hij mee aan de publicatie van boeken en rapporten. Zo heeft Joost in 2016 bijdragen verzorgd voor het boek Duiding Mededinging. Bovendien zit hij in de redactie van het tijdschrift Le Droit des Affaires/Het Ondernemingsrecht (DAOR).

Lees meer

Meer over
Joost

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Nederlands Recht,  Internationaal en Europees Recht
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Promotie in Mededingingsrecht 
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
  • België
Lidmaatschap
  • International Bar Association (IBA)
  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • AIJA (International Association of Young Lawyers)

 

Rechtsgebiedenregister

Joost Houdijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Economisch ordeningsrecht (subexpertise Mededingingsrecht)
- Ondernemingsrecht (subexpertises Agentuur en distributie en Fusies en overnames)

Deze registratie verplicht Joost elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Events

Events

16 november 2021

Webinar Compliance forum 2021

Een interactief webinar waar de laatste ontwikkelingen op compliance-gebied centraal staan.