Over Hubert André-Dumont

Met 40 jaar ervaring als advocaat, kan Hubert André-Dumont met recht een betrouwbare partner op het gebied van handelsrecht, vennootschapsrecht, entiteiten zonder winstoogmerk, vastgoed- en bouwrecht worden genoemd. Binnen deze rechtsgebieden richt hij zich vooral op mijnbouw (waarin hij uitgebreid ervaring in Franstalig Afrika heeft opgedaan) en bestuurlijke vraagstukken. Hij adviseert eveneens vermogende families en hun familiekantoren, bij de oprichting en het beheer van hun holding- en operationele vennootschappen en hun liefdadigheidsorganisaties. Verder begeleidt hij hen bij het nemen van strategische beslissingen op maat, in nauwe samenwerking met hun andere gespecialiseerde adviseurs in België en het buitenland. Dit betreft onder meer complexe effectenportefeuilles, kunst en vastgoed.

Hubert heeft veel gepubliceerd over kwesties in internationaal ondernemings- en mijnbouwrecht, waaronder de mijnbouw in Congo. Hij heeft ook gepubliceerd over vennootschappelijke vraagstukken en internationale bouwkwesties, onder andere over de FIDIC-contractvormen voor engineering en bouwen. Hubert werd in 1982 tot de Brusselse Balie toegelaten, na aan de Université Catolique de Louvain zijn rechtenstudie te hebben voltooid. Hij heeft ook een master in handelsrecht van de University of Bristol in het Verenigd Koninkrijk (1985). Daarnaast heeft Hubert in 2009 het Advanced Leadership Program afgerond van de Kellogg School of Management, dat verbonden is aan de Northwestern University in Chicago. Hij spreekt vloeiend Frans, Engels en Nederlands en beheerst het Duits en Spaans passief.

Hubert is voormalig voorzitter van de Mining Law Committee van de International Bar Association. Naast zijn werk voor AKD, is hij actief in de goededoelensector en is hij bestuurslid van diverse ngo's.

Hubert wordt regelmatig door The Legal 500 (EMEA, België, in de categorieën “Corporate and M&A” en “Real Estate”) en door Chambers and Partners (als expert voor M&A en mijnbouwrecht voor de Democratische Republiek Congo) aanbevolen. Who's Who Legal beveelt hem aan als een Global Leader in Mining voor 2021.

Lees meer

Meer over
Hubert

Opleidingen
  • Université Catholique de Louvain
  • Universiteit van Bristol in Engeland
  • Kellogg School of Management Northwestern University Chicago
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Brussel (Frans)
Lidmaatschap
  • Hubert is medevoorzitter van de Mining Law Committee van de International Bar Association. Hij is ook actief in de liefdadigheidssector en zit in het bestuur van diverse NGO’s.