Over Guido Vergouwen

Guido Vergouwen is advocaat en partner bij AKD. Hij vertegenwoordigt grotere ondernemingen in (enquête)procedures en arbitrages. Guido behandelt voornamelijk complexe geschillen. Denk aan overnameclaims, geschillen over afgebroken onderhandelingen, geschillen tussen aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, en (internationale) handelsgeschillen.

Voor bijna alle juridische colleges heeft Guido geprocedeerd, zowel nationaal als internationaal. Hij is lid van de commissie Civiel Recht van de rechtbank Oost-Brabant. Ook treedt hij op als bindend adviseur en arbiter.

In zijn werk combineert Guido degelijke juridische kennis met strategisch inzicht en een groot empathisch vermogen. Cliënten prijzen hem om zijn doortastende, persoonlijke aanpak en oog voor resultaat.

Guido doceert ondernemingsrecht aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook is hij vaste annotator van Sdu’s Jurisprudentie in Nederland en coauteur van het boek Garanties in de rechtspraktijk.

Guido’s aanpak is rustig, maar beslist. Als de verhoudingen onder druk komen te staan en er grote belangen spelen, weet hij hoe hij kan de-escaleren en werken aan vertrouwen. De basis hiervoor is zijn ervaring als onderhandelaar bij overnames.

Ook als het niet meer werkt om in gesprek te gaan, pakt Guido door. Met een kort geding kan een mogelijk geschil snel worden voorkomen. Bijvoorbeeld met een vonnis of regeling via de rechter.

Lees meer

Meer over
Guido

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Nederlands recht
  • Radboud Universiteit Nijmegen: master Civiel - Bouwrecht
  • TU Delft: Civiele Techniek
  • ESM Roma: Filisofie en religie
  • Grotius Academie: Ondernemingsrecht (M&A / Litigation)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Corporate Litigation
Rechtsgebiedenregister

Guido Vergouwen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht


Deze registratie verplicht Guido elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.