Over Delphine Gomes

Delphine is Counsel bij AKD. Vanuit Luxemburg adviseert zij multinationals - met name private-equityhuizen, financiële instellingen en beleggingsfondsen - over financieringskwesties. Cliënten waarderen Delphines toegankelijkheid en pragmatische instelling, waarmee zij op zoek gaat naar een evenwichtige oplossing die voor alle bij een transactie betrokken partijen acceptabel is. Daarnaast wordt haar streven om doelen binnen de gestelde tijd te behalen, zeer op prijs gesteld.

Delphine heeft uitgebreide ervaring met uiteenlopende soorten en aspecten van internationale (interne en externe) financiering en herfinanciering. Denk hierbij aan het verlenen van kredietfaciliteiten, de uitgifte van schuldbewijzen en de uitvoering en uitwinning van zekerheid, aan zowel de kant van de kredietnemer als die van de kredietverstrekker.

Delphine heeft met name op het gebied van overnamefinanciering met private equity de nodige expertise opgebouwd. Hierdoor is zij in staat cliënten bij te staan in alle facetten van de transactie, van het prille begin met due diligence-onderzoeken, tot de uitvoering van of aanpassing van nieuwe of bestaande financieringsmechanismen, en de terugbetaling of cessie daarvan.

Delphine is toegelaten tot de balies van zowel Luxemburg als Parijs. Zij is actief lid van de Luxembourg Private Equity Association (LPEA), de International Bar Association (IBA) en de Union Internationale des Avocats (UIA).

Lees meer

Meer over
Delphine

Opleidingen
  • Université Panthéon Assas (Parijs II): Private Law en Business Law
  • Université Lumière Lyon 2 in samenwerking met Université de Montréal, Canada: master in comparative business law  
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Luxemburg
  • Parijs