Over Alexandra van Loon

Alexandra van Loon is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting; het voorkomen en oplossen van commerciële geschillen. Zij richt zich daarbij op complexe geschillen en vraagstukken op het gebied van verhaal, zekerheden en insolventie en gerelateerde aansprakelijkheidskwesties.

Alexandra adviseert onder meer curatoren van grote en kleinere faillissementen over alle vraagstukken waar zij mee te maken krijgen bij de afwikkeling van een faillissement. Denk aan de faillissementspauliana, aansprakelijkheid van bestuurders, accountants en andere betrokkenen, (zakelijke en persoonlijke) zekerheden, eigendomsvoorbehoud en verificatiegeschillen.

Alexandra heeft onder andere de curatoren bijgestaan van de (grensoverschrijdende) faillissementen van DBS Bank, Lehman Brothers en Royal Imtech.

Ook adviseert Alexandra nationale en internationale ondernemingen en financiële instellingen die te maken krijgen met een partij die zijn verplichtingen niet nakomt, in (financiële) moeilijkheden verkeert of al failliet is verklaard. Denk aan verhaalsacties, beslag en executie, (uitwinning van) zekerheden, de pauliana, bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen met een curator.

Waar mogelijk probeert Alexandra een geschil te voorkomen of een duurzame oplossing te vinden met strategisch advies en onderhandelingen. Als een procedure niet kan worden voorkomen, staat zij haar cliënten graag bij in de rechtszaal.

Vanuit haar bedrijfskundige achtergrond, houdt Alexandra bij haar advisering rekening met de commerciële belangen en zet zij complexe juridische vraagstukken om in begrijpelijke taal. 

Cliënten beschrijven Alexandra als gedreven, gestructureerd en resultaatgericht. Zij waarderen haar betrokkenheid, heldere communicatie en goede bereikbaarheid.

Alexandra publiceert met regelmaat artikelen of annotaties op het gebied van het verhaalsrecht, zekerhedenrecht en insolventierecht en zij geeft daarover regelmatig lezingen.

Lees meer

Meer over
Alexandra

Opleidingen
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Master of Laws (Duale Master Onderneming & Recht, cum laude)
  • Radboud Universiteit Nijmegen: Bachelor of Science, Bedrijfswetenschappen
  • Grotius Academie: Specialisatieopleiding Insolventierecht/Grotius INSOLAD
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
  • INSOL Europe en INSOL International
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
Rechtsgebiedenregister

Alexandra van Loon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Insolventierecht
  • Burgerlijk Procesrecht


Deze registratie verplicht Alexandra elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.