Webinar Compliance forum

2 november 2020 | Nieuws

AKD organiseerde op dinsdag 27 oktober een interactief webinar waar de laatste ontwikkelingen op compliance-gebied centraal stonden.

In anderhalf uur bent u online bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op compliance-gebied. De actuele thema’s die wij dit jaar hebben uitgekozen raken aan:
• toepassing van de Wwft in de praktijk
• handhaving van de AVG (privacy)
• strafbaarstelling en vervolging van defecten in compliance programma’s en –structuren

Wwft - Arnout Hegenbart
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Arnout praat u bij over de aangescherpte Wwft-regels, inclusief het – op het moment van schrijven – nog in te voeren UBO register en de meest recente wijzigingen in de Wwft, zoals het risico gebaseerde clientonderzoek. Daarnaast gaat Arnout nader in op de voors en tegens van het UBO-register, en geeft hij tips over hoe om te gaan met een cultuurverandering die nodig is in vele sectoren.

Arnout Hegenbart is Compliance Officer bij AKD en houdt zich onder andere bezig met Wwft.

Privacy (AVG) - Martin Hemmer
De Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG is van toepassing vanaf mei 2018. Het eerste jaar na invoering van de AVG leek de compliance stress die daarmee gepaard is gegaan wat overtrokken. Inmiddels zijn Europese toezichthouders echter duidelijk uit hun schulp gekropen en ook is goed merkbaar dat betrokkenen nadrukkelijk hun (juridische) stem laten horen. Martin gaat in op Europese trends op het gebied van handhaving, de consequenties van de Schrems II zaak voor standard contractual clauses, schadevergoeding en de mogelijkheid van class actions.

Martin Hemmer is partner en advocaat bij AKD. Hij begeeft zich graag in de juridisch uitdagende wereld van internet en recht. Daarbij is privacy voor Martin een belangrijk thema. Zo publiceert hij regelmatig over privacy en geeft hij hierover lezingen. Ook heeft hij al verschillende organisaties bijgestaan bij handhavingstrajecten door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Strafrecht en compliance - Frits Schneider
De afgelopen jaren is er in met name de Verenigde Staten een duidelijke tendens zichtbaar om bij de behandeling van strafbare feiten als gevolg van defecten in de uitvoering van complianceprogramma’s en –structuren, de vervolging tevens te richten op de voor compliance verantwoordelijken. Frits bespreekt de aannemelijkheid dat een dergelijk risico zich ook in Nederland zal realiseren.

Frits Schneider is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht, met een bijzonder accent op ondernemingsstrafrecht, milieu- en medisch strafrecht en cybercriminaliteit. Frits beschikt over zeer veel ervaring – niet alleen met corruptieonderzoeken en verdediging in spraakmakende corruptiezaken, maar ook met verdediging in strafzaken na ernstige calamiteiten.

Klik hier om het webinar terug te kijken. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven