Reactie AKD op Consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

2 april 2021 | Blog

Het advies van AKD is om dit wetsvoorstel niet, of althans niet in deze vorm, bij de Tweede Kamer in te dienen.

AKD heeft een reactie ingediend op het consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel.

Het voorgestelde wetsvoorstel maakt een inbreuk op lang bestaande, door de Hoge Raad geaccepteerde en breed gedragen, fiscale beginselen, te weten het totaalwinstbegrip, goedkoopmansgebruik, zakelijkheidsbeginsel en het matchingprincipe. Juist dankzij deze beginselen worden onzakelijke (internationale) transacties tussen gelieerde partijen voor Nederlandse fiscale maatstaven zakelijk gemaakt. Zodoende bestaan er naar de mening van onze belastingadviseurs geen juridische argumenten voor de voorgestelde wijzigingen. De enige reden voor aanpassing lijkt het politieke doel te zijn om internationale mismatches weg te nemen, terwijl de oorzaak van deze mismatches juist in andere landen zit (namelijk het niet (consequent) toepassen van het internationaal geaccepteerde en breed gedragen at arm’s length-beginsel).                                                                 
Verder staat AKD in deze reactie stil bij de materieel terugwerkende kracht, de mogelijke strijdigheden met belastingverdragen en het EU-recht, en onbedoelde samenloop met andere regelingen.

Het advies van AKD is dan ook om dit wetsvoorstel niet, of althans niet in deze vorm bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het consultatiedocument is namens AKD geschreven door Jan-Willem Beijk, Eric Vermeulen en Anton Akimov.

Click here to read the article in English. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven