Boekpresentatie ‘Marktwerking in het sociaal domein’

17 mei 2022 | 13:00 - 17:00 | Rotterdam

Decentralisatie in het sociaal domein deed zijn intrede in 2007 en sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, en de brede ondersteuning van onder meer mensen die beperkingen ondervinden in hun  zelfredzaamheid of participatie. Deze decentralisatie heeft een grote impact gehad op zowel gemeenten als aanbieders. Bijvoorbeeld door meer nadruk op marktwerking in het sociaal domein. Maar leidt deze marktwerking tot een hogere efficiency en een kwalitatieve verbetering in de zorg en in hoeverre staan juridische kaders ‘daaraan in de weg’?

Deze en andere vragen komen aan bod in het boek ‘Marktwerking in het sociaal domein’ dat onder redactie van wijlen prof. dr. Bart Hessel, en prof. dr. Pieter Kuypers tot stand is gekomen. Het boek zal op 17 mei a.s. worden gepresenteerd. Omdat het sociaal domein de afgelopen jaren geen rustig bezit is gebleken, zal de presentatie van het boek gepaard gaan met een inhoudelijke discussie over de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein.

Margot Smolenaars van Follow the Money, Jan Menting van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, Karin van Gelderen van Ketenbureau i-Sociaal Domein en Dennis van Tilborg en Nikee Groot van AKD zullen na een inhoudelijke bijdrage vanuit verschillende invalshoeken deelnemen aan een paneldiscussie over de positieve en negatieve effecten van de decentralisatie. Zij buigen zich over de vraag of het al tijd is om de balans op te maken: decentralisatie en meer marktwerking in het sociaal domein, geslaagd of niet?

Programma
13.00 – 13.30 uur: Ontvangst
13.30 – 14.15 uur: Openingswoord en presentatie boek
14.15 – 15.15 uur: Voordrachten
15.15 – 15.30 uur: Pauze
15.30 – 16.15 uur: Paneldiscussie
16.15 uur: Borrel en afsluiting 

Deelname en locatie
U kunt zich aanmelden via bovenstaande aanmeldbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De boekpresentatie zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei in Rotterdam. 

Locatie

AKD
Maastoren - 44e verdieping
Wilhelminakade 1
3072 DE RotterdamContact

Katty De Clercq
kdeclercq@akd.eu

events@akd.nl